Publicerad

DEHX5 FPV Quad V1

Har tillbringat några kvällar framför CAD-programmet Fusion 360 och ritat en 5″ FPV-Quad. Provade lite animering och rendering i programmet.

Animering